top of page
Cajas Barcelona Beer Company

AVÍS LEGAL

OBJECTE

Aquestes disposicions regulen l'ús del portal d'internet (d'ara endavant, el Portal) que Barcelona Beer Company posa a disposició dels usuaris (“Usuari” o “Usuaris”) a través de l'adreça URLwww.barcelonabeercompany.com

La utilització del Portal atribueix la condició d'Usuari i implica l'acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. Per tant, l'Usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal cada vegada que utilitzi el Portal. 

En tot cas, Barcelona Beer Company es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del Web, així com les condicions d'ús recollides al present Avís Legal. 

CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

L'Usuari s'obliga a fer un ús correcte del Portal de conformitat amb la Llei i aquest Avís Legal. L'Usuari respondrà pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que Barcelona Beer Company o un tercer pugui patir com a conseqüència directa o indirecta de l'incompliment d'aquesta obligació. 

L'Usuari es compromet, en la utilització del Portal, a no dur a terme cap conducta que pogués fer malbé la imatge, els interessos i els drets de Barcelona Beer Company o de tercers o que pogués fer malbé, inutilitzar o sobrecarregar les xarxes, els servidors i altres equips informàtics (hardware) o productes i aplicacions informàtiques (software) de Barcelona Beer Company o de tercers. 

Barcelona Beer Company adopta mesures de seguretat raonablement adequades per detectar l?existència de virus. Tot i això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són plenament fiables i que, per tant, Barcelona Beer Company no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l'Usuari o als seus documents electrònics i fitxers. 

L'ús del Portal tindrà caràcter gratuït, sense perjudici del cost de connexió que tingui per a l'Usuari l'accés a la xarxa de telecomunicacions corresponent.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial continguts a les pàgines web dewww.barcelonabeercompany.com el seu disseny gràfic i codis informàtics, així com els noms comercials, marques i signes distintius són titularitat de Barcelona Beer Company, llevat que s'hi indiqui que pertanyen a un altre titular.  

L'Usuari haurà de respectar en tot moment els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el Portal, bé siguin de titularitat de Barcelona Beer Company o de tercers.  

Qualsevol reproducció, distribució, comercialització o transformació dels continguts que no hagi estat expressament autoritzada pels seus titulars constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la Llei. 

Barcelona Beer Company es reserva el dret d'exercir totes les accions administratives, civils o penals que corresponguin en cas d'infracció d'aquests drets per part de l'usuari. 

INTRODUCCIÓ D'ENLLAÇOS AL PORTAL

Els Usuaris o els titulars d'altres llocs web que pretenguin crear un enllaç d'hipertext (d'ara endavant, “Link”) al Portal hauran de complir les condicions que es detallen a continuació: 

  1. L'enllaç únicament vincularà amb la pàgina principal del portal o home page però no permetrà la reproducció total o parcial de les pàgines de l'home page del portal.

  2. Queda prohibit, d'acord amb la legislació aplicable i vigent a cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin el Portal o permetin la visualització dels Continguts a través d'adreces d'Internet diferents de les del Portal i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens al Portal.

  3. Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre signe distintiu de Barcelona Beer Company dins de la pàgina del remitent excepte autorització expressa de Barcelona Beer Company o en els casos permesos per la llei. 

La inclusió d'enllaços o enllaços al Portal per part d'altres llocs web no implica que Barcelona Beer Company mantingui vincles o associació de cap classe amb el titular del web ni, si més no, que Barcelona Beer Company promocioni, avali, garanteixi o recomani els continguts d'aquests portals o llocs web. 

En tot cas, Barcelona Beer Company es reserva el dret de prohibir o inutilitzar en qualsevol moment qualsevol enllaç al Portal, especialment en els supòsits d‟il·licitud de l‟activitat o continguts web en què s‟inclou l‟hiperenllaç. 

EXCLUSIÓ DE LA RESPONSABILITAT

L'accés i la utilització de les pàgines de www.barcelonabeercompany.com es realitzaran sota l'única i exclusiva responsabilitat de l'Usuari. 

Barcelona Beer Company no es responsabilitza de l'exactitud, veracitat i vigència de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i els continguts de les quals pertanyin a fonts d'informació de tercers aliens. Sobre això, Barcelona Beer Company només respondrà dels serveis propis i continguts directament originats per ella i identificats amb el seu Copyright com una marca o propietat intel·lectual o industrial de Barcelona Beer Company. 

Barcelona Beer Company no garanteix ni es responsabilitza dels danys i perjudicis de tota naturalesa que es deguin a les circumstàncies següents: 

  1. La manca de continuïtat del funcionament de www.barcelonabeercompany.com, així com el funcionament incorrecte de les pàgines web.

  2. La manca d'utilitat, adequació o validesa dels serveis i continguts que s'ofereixen a www.barcelonabeercompany.com respecte als resultats i expectatives de l'Usuari. 

  3. L'existència de virus o programes a l'ordinador de l'Usuari o per la presència de virus als serveis prestats per tercers a través dewww.barcelonabeercompany.com.

  4. El coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la classe, condicions, característiques i circumstàncies daccés i ús que els Usuaris fan del lloc web i de les informacions i serveis. 

  5. Sota cap circumstància, inclosa la negligència, de la pèrdua de negoci, pèrdua d'ús, pèrdua de beneficis, pèrdua de dades, per danys indirectes, secundaris, especials o conseqüents que resultin de l'accés o ús dels serveis del Portal, o que altrament es trobin dins de l'àmbit. 

  6. Traducció a l'anglés.

Tota la informació i documentació disponible a les versions en anglès i gallec del present Portal es proporciona únicament a efectes informatius. En cas de discrepància entre el contingut de la versió en anglès, la versió original en espanyol prevaldrà el daquesta última. 

 

LLEI APLICABLE 

Aquest Avís Legal queda subjecte en tots els seus extrems a la llei espanyola.

bottom of page